Jak pracuji - Terapie Praha-Poradenství Hypnóza, Osobní rozvoj

Jak pracuji

P1080540

V každém člověku vidím jeho individualitu a jedinečnost, akceptuji jeho svět, nehodnotím, s respektem naslouchám. Neorientuji se na diagnózy či nálepky. Každý člověk je jedinečný a výjimečný a každý si zaslouží sebelásku a sebepřijetí. Všichni chceme žít šťastný život a v danou chvíli děláme to, co nejlépe umíme ..

Lidská psychika je labyrint, v němž se člověk snadno ztratí. Nálady, myšlenky, pocity se proměňují a ovlivňují naše chování.

V důvěrném a bezpečném prostředí psychoterapeutického vztahu můžete snadněji porozumět své situaci, poznat sami sebe…Budeme spolupracovat na tématech, které vás zatěžují a společně hledat a rozvíjet skrytá řešení..

Zaměřuji se na to, jak nahradit vaše problémy novými vzorci chování a novými myšlenkami, jež vám pomohou najít nový směr.

Terapie je založená na spolupráci terapeuta a klienta. Terapeut pomocí dovedností a zkušeností vede efektivní rozhovor, ve kterém se postupně rozkrývají jiné perspektivy a souvislosti vašich témat. Klient vkládá své zkušenosti a dovednosti a svou ochotu na změně pracovat. Společně směřujeme k nalezení východisek z vaší tíživé situace a uskutečnění vašich cílů.

P1080539

První konzultace

Na prvním setkání se budeme věnovat tomu, co vás k terapii přivádí, co od sezení očekáváte. Budeme mapovat vaší situaci. Budeme se vzájemně poznávat a zjišťovat, jak si vzájemně sedíme. Budu se zajímat o Váš život, o vaše blízké vztahy, úspěchy i životní nepříjemnosti. Vždy budu respektovat vaši chuť o tématech hovořit. Stanovíme si cíle, na kterých budeme společně pracovat.

Dále se sám rozhodnete, jestli vám tento způsob práce vyhovuje a ujasníme si, jak často se budeme scházet, nejlépe jedenkrát za týden až čtrnáct dní.

Čas ukončení terapie budete cítit sám, už nebudete terapeuta potřebovat, budete sám vědět, jak s problémy pracovat, budete vědět, jak si s nimi poradit…

P1080541

Strategická na řešení zaměřená terapie

Není vždy nutné dopodrobna zkoumat problém. Zásadní pozornost si zasluhuje řešení. Věřím, že každý člověk je schopen mít život takový, jaký chce, a je schopen učinit kroky k vysněnému cíli, v případě, že opravdu chce. Společně budeme hledat skrytá řešení, která bývají schovaná pod mentálními návyky, konvencemi, předsudky.. Hlavní zdroj moudrosti máme každý uvnitř sebe.

Zážitek není to, co se Vám přihodí, ale to, jak se svým zážitkem naložíte. Malé postrčení správným směrem, může vyvolat značnou změnu. Možná řešení již dávno znáte, stačí se ho jen dotknout.

Naše přesvědčení silně ovlivňuje naše jednání. Je těžké se něco naučit, když nevěříme tomu, že nás to bude těšit a že nám to bude ku prospěchu.

 

„Nic není dobré ani špatné, až když je to za dobré nebo špatné považováno.“ ( W. Shakespeare)

 

Systemický přístup

Systemický přístup pojímá člověka jako součást širšího systému. Terapie je proces, v němž se problémový systém proměňuje v systém hledající a utvářející řešení. Tato změna vede k rozpuštění témat, která zahrnují problém a k objevení a vytvoření témat nových, v nichž už není problém přítomen. Změna myšlení se stává základem pro změnu chování systému, a tím i pro změnu jejich sdílené reality.      

 

Hypnoterapie

Hypnotická komunikační terapie je založena na práci legendárního amerického terapeuta Miltona Ericksona. Vychází z předpokladů, že každý člověk je jedinečný a je největší expert na svůj život. Sám nejlépe rozumí svému světu a ví, co je pro něj přínosné.

Nositelem změny je mimo jiné také nevědomá část naší mysli. Každý člověk se za život naučí spousty věcí. O většině věcí ani neví, jak se je naučil, neboť se je naučil nevědomě, svou zkušeností, svým poznáváním během života. Co se naučil vědomě, uložil do svého nevědomí – to je to zdroj, studnice naší moudrosti a zkušenosti. Hypnoterapie objevuje a využívá zdroje skryté v nevědomí a iniciuje léčebný proces a změnu. Stačí se jen napojit na naše podvědomí a čerpat z něj..

Stav transu je změněný stav vědomí, který každý zná a prožívá ho dnes a denně (naprosté zaujetí nějakou činností, kdy přestaneme vnímat okolí – sledování fotbalového zápasu, poslech hudby, stav překvapení, rozčílení, chvilka před usnutím, či probuzením, bdělé snění…). Důležité je rovněž vědět, že hypnózu nelze využít v neprospěch klienta. Nelze hypnotizovat proti vůli klienta. Každý se může transové stavy naučit, každý je bude prožívat v různý okamžik trochu jinak. (např. děti si dovedou užívat transových stavů nejvíce a nejčastěji .)

Terapeut pomáhá lidem využívat jejich vlastní prožitky, asociace a zkušenosti k dosažení vlastních cílů. Nevědomí se tak stává zdrojem zkušeností, inspirace a tvořivosti. Stav změněného vědomí umožňuje neobvyklým způsobem podpořit nevědomé zdroje k hledání a kombinaci podnětů a inspirací. Dochází k vytváření nových řešení, která podporují terapeutickou změnu.

  

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kontakt


Copyright © 2016. All rights reserved. Created by Tomáš Hlad | EXXO.cz